Teamindelingen

TEAMINDELINGEN

Hoe komen de teamindelingen tot stand?

Een uitgebreide uitleg is te vinden op de site: mhcrosmalen.nl , kies dan voor 'Beleid teamindelingen'.

Hoe weet ik in welke lijn mijn kind wordt geplaatst?

In juni wordt een overzicht van alle teams gepubliceerd op de site van MHCRosmalen

Wordt er bij MHC Rosmalen geselecteerd?

Bij de jongste jeugd wordt nog niet actief geselecteerd. Dit is conform het beleid van de Nederlandse hockeybond KNHB. Speelplezier staat bij ons centraal. Kinderen worden zorgvuldig ingedeeld om dit zo veel mogelijk te waarborgen. Vanaf de D jeugd wordt er wel ingedeeld op basis van selectie. Bij de overgang van de 8-tallen naar de D-jeugd wordt in juni bekend gemaakt wie er in welk team is geplaatst. Vanaf de C-jeugd worden er selectie trainingen en wedstrijden georganiseerd.

Wat zijn de criteria op basis waarvan de teamindelingen van een volgend seizoen tot stand komen?

De criteria op basis waarvan de indeling plaats vindt zijn techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Voor meer informatie zie: mhcrosmalen.nl , kies dan voor 'Beleid teamindelingen'.

Kan mijn kind bij vriendjes/vriendinnetjes worden ingedeeld? Kan ik hiertoe als ouder een verzoek indienen? En zo ja, bij wie?

Bij het maken van de indeling wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, postcode (zodat kinderen samen kunnen fietsen of carpoolen), informatie van coaches en trainers en waar mogelijk andere voorkeur. Deze overige voorkeuren kunt u aangeven bij de ledenadministratie voor nieuwe leden zodat het bekend is bij de minicommissie, of bij de minicommissie voor de bestaande leden. Bij het maken van de indeling wordt gezocht naar het beste compromis. Het is namelijk onmogelijk om aan alle verzoeken invulling te geven. Uiteraard doen we ons uiterste best om het voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Kan ik halverwege het seizoen het lidmaatschap van mijn kind opzeggen?

Gedurende het seizoen kan een lidmaatschap worden opgezegd, hierbij zal geen contributie worden geretourneerd. Opzeggen voor het volgend jaar dient te gebeuren voor 1 mei via leden@mhcrosmalen.nl.

Wordt er tijdens een lopend seizoen gewisseld van team?

De Technisch Commissie (overlegorgaan waar bestuur, mini-, breedte-, prestatie- en trainingscommissie, alsmede de technisch coördinator aan deelnemen)behoudt het recht om ook tijdens het seizoen de indeling aan te passen. Hiervoor zal altijd met het kind en de ouders overleg worden gepleegd. Insteek is dat de kinderen plezier in het hockey blijven houden en een aanpassing in de indeling gedurende het seizoen kan hier in enkele gevallen een positieve bijdrage aan leveren.