Nieuwe leden

ORIËNTATIE LIDMAATSCHAP

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap bij MHC Rosmalen?

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 50,- en elk jaar wordt de hoogte van de contributie opnieuw vastgesteld. Voor de actuele tarieven kijk op onze website.

Is het mogelijk om in termijnen te betalen?

Ja, het is mogelijk om de contributie in drie termijnen te voldoen. Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u dit voor 15 augustus aan te geven bij de ledenadministratie: leden@mhcrosmalen.nl.

Als mijn kind start, wordt hij/zij dan ingedeeld bij vriendjes/vriendinnetjes? Of kan ik anderszins mijn voorkeur aangeven?

Zodra er ruimte ontstaat in bestaande teams, of er nieuwe teams kunnen worden opgestart, wordt er gekeken naar de kinderen op de wachtlijst. Zodra bekend is wat de uitkomst is van voorkeursplaatsingen en de lotingen, kan er worden ingedeeld (zie indelingen). Bij het maken van de indeling wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, postcode (zodat kinderen samen kunnen fietsen of carpoolen) en waar mogelijk andere voorkeur. Deze overige voorkeuren kunt u aangeven bij de ledenadministratie zodat het bekend is bij de minicommissie. Bij het maken van de indeling wordt gezocht naar het beste compromis. Het is namelijk onmogelijk om aan alle verzoeken invulling te geven. Uiteraard doen we ons uiterste best om het voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Kan ik gedurende de looptijd van het seizoen het lidmaatschap opzeggen? Zo ja, zijn daar kosten aan verbonden en waar moet ik dan zijn?

Ja, het lidmaatschap kan opgezegd worden via leden@mhcrosmalen.nl. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, de contributie zal niet (deels) worden geretourneerd. Opzeggen voor het volgend jaar dient te gebeuren voor 1 mei.

Kent MHC Rosmalen een wachtlijst-/plaatsingsbeleid?

Ja, voor de uitgebreide beschrijving hiervan zie onze website.

STARTEN BIJ MHC ROSMALEN

Wat heeft mijn kind nodig aan materiaal als hij/zij start met hockeyen? Geldt dit voor zowel de mini’s als de benjamins (zondag)?

Voor de start dient het volgende aangeschaft te worden: hockeyschoenen, hockeystick, scheenbeschermers, hockeysokken, een bitje en sportkleding. Daarnaast dragen de mini’s ook het clubtenue (bestaande uit shirt, sportbroekje en hockeysokken) tijdens de wedstrijden, te koop bij HT Sports in Rosmalen. De Benjamins hoeven (nog) geen clubtenue aan te schaffen.

Hoe zijn de trainingen georganiseerd? Is er toezicht tijdens de trainingen?

De training voor de benjamins vindt plaats op zondagmorgen. De 3-tallen trainen op woensdag of vrijdag en de 6-tallen op woensdag en vrijdag. Hiervoor zijn speciale trainingstijden gereserveerd tussen 16:00 en 18:15 (de meeste trainingen vinden plaats tussen 17:00 en 18:00). Tijdens deze trainingen zijn meerdere trainingscoördinatoren aanwezig om de trainingen te begeleiden, de jeugdtrainers te ondersteunen en op te leiden en om de veiligheid te bewaken. De trainingen worden veelal gegeven door jeugdleden van onze eigen club die een opleiding tot trainer krijgen.

Voor de coördinatie en begeleiding van onze trainers maakt onze club gebruik van professionals van HockeyWerkt. Deze medewerkers hebben allemaal een EHBO diploma en vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainingscommissie.

Waar vind ik meer informatie over de trainingen? Data, tijden en inhoud?

Aan het begin van het herfst seizoen wordt het trainingsschema gepubliceerd op www.mhcrosmalen.nl met daarin de dagen en tijden waarop uw kind traint. In de winter worden alle Benjamins doorgeschoven naar de 3-tallen en de 3-tallen naar de 6-tallen, dit betekent dat er voor het lente seizoen een nieuw schema wordt gepubliceerd, met daarop vrijwel uitsluitend wijzigingen in de trainingstijden van deze groepen. In de app van MHCRosmalen vindt u de data waarop de training van uw kind plaatsvindt (rekening houdend met vakanties e.d.). Voor alle vragen over trainingen kunt u contact opnemen met de trainingscommissie via trainingen@mhcrosmalen.nl.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht zodra mijn kind begint met hockeyen voor wat betreft aanwezigheid, fluiten, fruit, rijden etc.?

De coach van het team zal een schema maken waarin verschillende taken voor de ouders worden opgenomen. Hou rekening met gemiddeld 2x fluiten, 2x fruit verzorgen, 4x rijbeurt per seizoen. #ALTIJDTHUIS, als club stellen wij actieve betrokkenheid bij de sport van uw kind en onze club enorm op prijs. De club wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en er worden regelmatig vacatures kenbaar gemaakt omdat we nog steeds groeiende zijn. Uw bijdrage wordt altijd enorm op prijs gesteld! Als u wilt bijdragen laat dat dan weten via: Vrijwilligers@mhcrosmalen.nl.

Wanneer is de winterstop en hoe lang duurt deze?

De winterstop is van eind november tot begin maart (exacte data zijn te vinden in de MHCRosmalen app)

Wanneer begint de competitie? En tot wanneer duurt deze?

De competitie vindt plaats van half september t/m eind november en van begin maart t/m eind juni (exacte data zijn te vinden in de MHCRosmalen app)

In welke lijn wordt mijn kind geplaatst?

Bij de jongste jeugd wordt nog niet actief geselecteerd. Dit is conform het beleid van de Nederlandse hockeybond KNHB. Speelplezier staat bij ons centraal. Kinderen worden zorgvuldig ingedeeld om dit zo veel mogelijk te waarborgen. De indelingen worden na de minislotdag bekend gemaakt, aan het einde van het lenteseizoen.

Hoe wordt er gecommuniceerd binnen de teams? En hoe worden wijzigingen doorgegeven?

Binnen teams wordt meestal gecommuniceerd via mail of een app-groep, daarin worden ook eventuele wijzigingen doorgegeven.


VOOR OUDERS

Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van aanwezigheid van zowel kinderen als ouders?

Van de kinderen wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij de trainingen en bij de wedstrijden. Indien een kind een keer niet aanwezig kan zijn bij een training of wedstrijd, graag afmelden bij de trainer of de coach.

Van de ouders wordt verwacht dat ze tenminste aanwezig zijn indien ze ingedeeld zijn om te rijden of te fluiten (schema via de coach). Indien u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging binnen het team te zorgen.

Hoe weet ik wanneer ik moet rijden, fluiten of het fruit moet verzorgen?

Aan begin van het seizoen zal de coach een schema maken waarin deze taken zijn opgenomen en dit communiceren via mail of app

Wat zijn gastouders? En wat wordt er van hen verwacht? Hoe weet ik wanneer ik sta ingedeeld?

De indeling van de gastouders zal gecommuniceerd worden via de coach. Voor verdere informatie kijk op de pagina over Gastouderdienst.

Ik zou graag een actieve rol spelen als vrijwilliger bij MHC Rosmalen, bijvoorbeeld als commissielid, coach of trainer. Bij wie kan ik dit melden?

Wanneer u een actieve rol wilt vervullen als trainer kunt u zich aanmelden via trainingen@mhcrosmalen.nl wilt u graag kinderen begeleiden als coach, dan kunt u zich aanmelden via minicommissie@mhcrosmalen.nl en zou u een andere rol of taak op zich willen nemen, meldt u dan aan via vrijwilligers@mhcrosmalen.nl. Over de verschillende commissies vindt u meer informatie en contactgegevens op de site.

Bij wie meld ik mijn kind af voor trainingen en/of wedstrijden?

Afmelden voor de trainingen bij de trainers, afmelden voor de wedstrijd bij de coaches. Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat er voldoende tijd is om bijv. vervanging te regelen.

Gaat mijn kind ook zaalhockeyen?

Bijna alle teams vanaf de D jeugd gaan zaalhockeyen in de winterstop. Ook bij de mini’s zijn er een aantal teams die in de winter naar de zaal gaan (dit wordt soms zelf door de teams georganiseerd). Of dit voor uw kind ook van toepassing is krijgt u in de herfstperiode te horen van de minicommissie of de coach van uw kinds team.

Wordt er tijdens de vakanties getraind?

Tijdens de vakanties wordt er niet getraind

Wat is de Jongste Jeugd Dag?

Als afsluiting van het hockeyseizoen wordt er eind juni voor de 3-, 6- en 8-tallen een sportieve dag georganiseerd waarin korte hockeywedstrijden worden afgewisseld met andere activiteiten. Deze dag vindt plaats op zaterdag bij MHCRosmalen of een hockeyclub in de omgeving.

Mijn kind is tijdens het seizoen geblesseerd geraakt en kan hierdoor niet trainen of wedstrijden spelen? Kan dit verrekend worden in de contributie?

Nee, dit kan helaas niet verrekend worden in de contributie.

VOOR COACHES/TRAINERS

Wat wordt er van mij als coach en/of trainer verwacht?

Coach: Van coaches wordt verwacht dat zij een coördinerende rol hebben binnen het team, de kinderen positief stimuleren tijdens de wedstrijden en bijdragen aan het spelplezier van de kinderen. Aan het begin van het seizoen worden er info avonden georganiseerd waar wordt toegelicht wat dit inhoudt en hoe u hier een goede invulling aan kunt geven. Wij beschouwen het als een pre wanneer u in staat bent om als coach op zowel tactisch als technisch gebied bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jonge hockey(st)ers, maar het is geen ‘must’.

Trainer: Als trainer geeft u trainingen aan een team. Wij maken gebruik van HockeyPraktijk, een programma waar wekelijks trainingen klaar staan. Door deze trainingen te volgen kunnen wij waarborgen dat onze jeugd alle facetten van het spel en techniek getraind krijgen. Bij de 3- en de 6-tallen wordt er getraind in een carrousel. De diverse oefeningen van een training worden gezamenlijk met 2 of 3 andere teams uitgezet en draait met uw team door de oefeningen heen. Hoewel in HockeyPraktijk wordt uitgelegd wat er van u wordt verwacht als trainer en hoe de oefeningen praktisch en technisch moeten worden gegeven, is het relevant dat u zelf hockey ervaring heeft. Elke trainer krijgt binnen de hockeyclub een opleiding aangeboden (ITO’s, interne trainers opleiding).

Is hockey-ervaring een vereiste als ik coach of trainer wil worden van de mini’s of benjamins (zondag)?

Hockeyervaring is niet vereist, maar is natuurlijk wel een pré. Het is echter belangrijker dat de kinderen plezier voor het hockeyspel wordt bijgebracht.

Wanneer wordt een wedstrijd of training afgelast? En hoe wordt dit gecommuniceerd?

Door weersomstandigheden kan een wedstrijd of training afgelast worden. Dit wordt altijd vermeld via de app van MHCRosmalen

Bij wie kan ik terecht als er in mijn team problemen zijn met een kind, medecoach, medetrainer of ouder?

In dat geval kunt u contact opnemen met de minicommissie@mhcrosmalen.nl.

Hoe worden de kinderen in mijn team geëvalueerd en welke bijdrage kan ik daaraan leveren?

Uitgebreide informatie over de evaluatie van de spelers is te vinden op de site: mhcrosmalen.nl , kies dan voor 'Beleid teamindelingen'.

Hoe geef ik de standen door na een wedstrijd?

Bij de mini’s hoeven de standen na een wedstrijd niet doorgegeven te worden.

Bij wie kan ik als coach of trainer terecht met algemene vragen over de gang van zaken rondom mijn team?

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de minicommissie@mhcrosmalen.nl. Wanneer het gaat om vragen met betrekking tot de trainingen kunnen trainers en coaches terecht bij de trainingscoördinatoren of de trainingscommissie via trainingen@mhrosmalen.nl.

Wie organiseert de wedstrijden in competitieverband? En hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

De wedstrijden worden georganiseerd door de KNHB, eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden via wedstrijdsecretariaat@mhcrosmalen.nl.

Waar kan ik terecht als ik een veld wil reserveren voor een oefenwedstrijd?

Hiervoor vindt u informatie op de site mhcrosmalen.nl club documenten en beleid protocol aanvragen oefenwedstrijd DEZE MOET WORDEN AANGEPAST. Namen kloppen niet meer

Worden de teams gedurende het seizoen nog opnieuw ingedeeld op niveau door de KNHB? En zo ja, bij wie kan ik eventuele bijzonderheden doorgeven?

Ja, tijdens het seizoen kunnen teams in een andere poule ingedeeld worden. Dit wordt geïnitieerd door de minicommissie op basis van de resultaten van de recente wedstrijden. Eventuele bijzonderheden kunnen doorgegeven worden via minicommissie@mhcrosmalen.nl.


TEAMINDELINGEN

Hoe komen de teamindelingen tot stand?

Een uitgebreide uitleg is te vinden op de site: mhcrosmalen.nl , kies dan voor 'Beleid teamindelingen'.

Hoe weet ik in welke lijn mijn kind wordt geplaatst?

In juni wordt een overzicht van alle teams gepubliceerd op de site van MHCRosmalen

Wordt er bij MHC Rosmalen geselecteerd?

Bij de jongste jeugd wordt nog niet actief geselecteerd. Dit is conform het beleid van de Nederlandse hockeybond KNHB. Speelplezier staat bij ons centraal. Kinderen worden zorgvuldig ingedeeld om dit zo veel mogelijk te waarborgen. Vanaf de D jeugd wordt er wel ingedeeld op basis van selectie. Bij de overgang van de 8-tallen naar de D-jeugd wordt in juni bekend gemaakt wie er in welk team is geplaatst. Vanaf de C-jeugd worden er selectie trainingen en wedstrijden georganiseerd.

Wat zijn de criteria op basis waarvan de teamindelingen van een volgend seizoen tot stand komen?

De criteria op basis waarvan de indeling plaats vindt zijn techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Voor meer informatie zie: mhcrosmalen.nl , kies dan voor 'Beleid teamindelingen'.

Kan mijn kind bij vriendjes/vriendinnetjes worden ingedeeld? Kan ik hiertoe als ouder een verzoek indienen? En zo ja, bij wie?

Bij het maken van de indeling wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, postcode (zodat kinderen samen kunnen fietsen of carpoolen), informatie van coaches en trainers en waar mogelijk andere voorkeur. Deze overige voorkeuren kunt u aangeven bij de ledenadministratie voor nieuwe leden zodat het bekend is bij de minicommissie, of bij de minicommissie voor de bestaande leden. Bij het maken van de indeling wordt gezocht naar het beste compromis. Het is namelijk onmogelijk om aan alle verzoeken invulling te geven. Uiteraard doen we ons uiterste best om het voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Kan ik halverwege het seizoen het lidmaatschap van mijn kind opzeggen?

Gedurende het seizoen kan een lidmaatschap worden opgezegd, hierbij zal geen contributie worden geretourneerd. Opzeggen voor het volgend jaar dient te gebeuren voor 1 mei via leden@mhcrosmalen.nl.

Wordt er tijdens een lopend seizoen gewisseld van team?

De Technisch Commissie (overlegorgaan waar bestuur, mini-, breedte-, prestatie- en trainingscommissie, alsmede de technisch coördinator aan deelnemen)behoudt het recht om ook tijdens het seizoen de indeling aan te passen. Hiervoor zal altijd met het kind en de ouders overleg worden gepleegd. Insteek is dat de kinderen plezier in het hockey blijven houden en een aanpassing in de indeling gedurende het seizoen kan hier in enkele gevallen een positieve bijdrage aan leveren.