Gastouder dienst

Hieronder vind je de veel gestelde vragen rondom gastouder dienst, zowel voor junioren als mini's. Onderaan de pagina staan downloadbare instructies (pdf). Veel succes!

Hoe vaak heeft een team gastouderdienst?

  • Ieder team komt ongeveer twee keer per jaar aan de beurt voor een gastouderdienst. Het kan in een incidenteel geval voorkomen dat er, voor een volledige bezetting, een extra dienst nodig is.

Hoe lang duurt een dienst?

  • Een dienst duurt 2 tot 2,5 uur. De exacte duur is afhankelijk van de aanvangstijden van de geplande wedstrijden. Hierbij geldt over het algemeen dat de mini-teams in de ochtend worden gepland en de junioren-teams in de middag.

Wie wijst de ouders aan voor de gastouderdienst?

  • In principe is het invullen van de gastouderdienst een verantwoordelijkheid van het team. Bij de junioren worden de ouders vanuit het secretariaat aangewezen, de coaches en managers ontvangen hiervan een bericht in cc. Bij de mini’s wordt alleen het team aangewezen en zijn de coaches/managers verantwoordelijk voor het aanwijzen van gastouders. Reden hiervoor is dat in deze teams nog veel meer taken zijn (zoals spelbegeleiding), waardoor de coaches beter zicht hebben op welke ouders al actief zijn voor het team.

Welke ouders worden wel of niet ingepland voor gastouderdienst?

  • Ouders van kinderen die al op een andere manier actief zijn voor de club (bijvoorbeeld als coach, trainer of commissielid) worden in principe niet ingedeeld. Daarbij wordt gebaseerd op de informatie die daarover in Lisa is vastgelegd. Verder wordt, zo veel als mogelijk, geprobeerd om ouders maximaal 1 keer per jaar in te delen, ook als zij meerdere hockeyende kinderen hebben.

Wat moet er gebeuren als een ouder of een team niet kan voor de dienst?

  • Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling van de dienst. Als een ouder niet kan, wordt verzocht binnen het team zelf andere vervanging te regelen. Mocht het hele team niet kunnen, dan kan de coach met een andere coach regelen dat het andere team de dienst overneemt. Het is fijn wanneer deze wijzigingen doorgegeven worden, zodat hiermee bij de volgende wedstrijden rekening gehouden kan worden.

Wanneer is bekend welk team of welke ouders gastouderdienst heeft?

  • Binnen een paar dagen na het bekend worden van de tijden van de thuiswedstrijden worden de gastouderdiensten ingepland. Reden dat de diensten niet eerder ingepland worden is dat we proberen de diensten (deels) overlappend te laten zijn met de speeltijden.

Onze wedstrijd is verzet naar een andere dag. Vervalt de gastouderdienst nu ook?

  • Reeds ingeplande gastouderdiensten blijven staan. De gastouderdienst vervalt dus niet. Wel zou zelf contact gezocht kunnen worden met de coach van een ander team met het verzoek van dienst te ruilen. Indien dit gebeurt, dan graag de coördinator van de gastouderdienst hiervan op de hoogte stellen.

Wat moet er precies gebeuren tijdens een gastouderdienst?

  • De gastouders zijn verantwoordelijk voor het ontvangen van de bezoekende clubs en de scheidsrechters. De gastouders in de ochtend helpen daarnaast ook bij het op-, om- en afbouwen van de mini-velden. De instructie voor de mini-gastouders vind je hier. De instructie voor de junioren-gastouders vind je hier. Bij het bericht van de gastouderdienst zit deze instructie ook bijgevoegd.

Kunnen ouders tijdens de gastouderdienst naar de wedstrijden kijken?

  • Tussendoor kan zeker naar de wedstrijden gekeken worden. Daarbij is het van belang dat er wel een ouder bij de ontvangsttafel blijft, in het geval er een team of scheidsrechter zich meldt of een vraag heeft.

Mijn vraag over de gastouderdienst staat er niet bij. Wat nu?

Mail je vraag dan naar gastouders@mhcrosmalen.nl