Nieuwe coaches en trainers

VOOR COACHES/TRAINERS

Wat wordt er van mij als coach en/of trainer verwacht?

Coach: Van coaches wordt verwacht dat zij een coördinerende rol hebben binnen het team, de kinderen positief stimuleren tijdens de wedstrijden en bijdragen aan het spelplezier van de kinderen. Aan het begin van het seizoen worden er info avonden georganiseerd waar wordt toegelicht wat dit inhoudt en hoe u hier een goede invulling aan kunt geven. Wij beschouwen het als een pre wanneer u in staat bent om als coach op zowel tactisch als technisch gebied bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jonge hockey(st)ers, maar het is geen ‘must’.

Trainer: Als trainer geeft u trainingen aan een team. Wij maken gebruik van HockeyPraktijk, een programma waar wekelijks trainingen klaar staan. Door deze trainingen te volgen kunnen wij waarborgen dat onze jeugd alle facetten van het spel en techniek getraind krijgen. Bij de 3- en de 6-tallen wordt er getraind in een carrousel. De diverse oefeningen van een training worden gezamenlijk met 2 of 3 andere teams uitgezet en draait met uw team door de oefeningen heen. Hoewel in HockeyPraktijk wordt uitgelegd wat er van u wordt verwacht als trainer en hoe de oefeningen praktisch en technisch moeten worden gegeven, is het relevant dat u zelf hockey ervaring heeft. Elke trainer krijgt binnen de hockeyclub een opleiding aangeboden (ITO’s, interne trainers opleiding).

Is hockey-ervaring een vereiste als ik coach of trainer wil worden van de mini’s of benjamins (zondag)?

Hockeyervaring is niet vereist, maar is natuurlijk wel een pré. Het is echter belangrijker dat de kinderen plezier voor het hockeyspel wordt bijgebracht.

Wanneer wordt een wedstrijd of training afgelast? En hoe wordt dit gecommuniceerd?

Door weersomstandigheden kan een wedstrijd of training afgelast worden. Dit wordt altijd vermeld via de app van MHCRosmalen

Bij wie kan ik terecht als er in mijn team problemen zijn met een kind, medecoach, medetrainer of ouder?

In dat geval kunt u contact opnemen met de minicommissie@mhcrosmalen.nl.

Hoe worden de kinderen in mijn team geëvalueerd en welke bijdrage kan ik daaraan leveren?

Uitgebreide informatie over de evaluatie van de spelers is te vinden op de site: mhcrosmalen.nl , kies dan voor 'Beleid teamindelingen'.

Hoe geef ik de standen door na een wedstrijd?

Bij de mini’s hoeven de standen na een wedstrijd niet doorgegeven te worden.

Bij wie kan ik als coach of trainer terecht met algemene vragen over de gang van zaken rondom mijn team?

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de minicommissie@mhcrosmalen.nl. Wanneer het gaat om vragen met betrekking tot de trainingen kunnen trainers en coaches terecht bij de trainingscoördinatoren of de trainingscommissie via trainingen@mhrosmalen.nl.

Wie organiseert de wedstrijden in competitieverband? En hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

De wedstrijden worden georganiseerd door de KNHB, eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden via wedstrijdsecretariaat@mhcrosmalen.nl.

Waar kan ik terecht als ik een veld wil reserveren voor een oefenwedstrijd?

Hiervoor vindt u informatie op de site mhcrosmalen.nl club documenten en beleid protocol aanvragen oefenwedstrijd DEZE MOET WORDEN AANGEPAST. Namen kloppen niet meer

Worden de teams gedurende het seizoen nog opnieuw ingedeeld op niveau door de KNHB? En zo ja, bij wie kan ik eventuele bijzonderheden doorgeven?

Ja, tijdens het seizoen kunnen teams in een andere poule ingedeeld worden. Dit wordt geïnitieerd door de minicommissie op basis van de resultaten van de recente wedstrijden. Eventuele bijzonderheden kunnen doorgegeven worden via minicommissie@mhcrosmalen.nl.