Starten bij de club

STARTEN BIJ MHC ROSMALEN

Wat heeft mijn kind nodig aan materiaal als hij/zij start met hockeyen? Geldt dit voor zowel de mini’s als de benjamins (zondag)?

Voor de start dient het volgende aangeschaft te worden: hockeyschoenen, hockeystick, scheenbeschermers, hockeysokken, een bitje en sportkleding. Daarnaast dragen de mini’s ook het clubtenue (bestaande uit shirt, sportbroekje en hockeysokken) tijdens de wedstrijden, te koop bij HT Sports in Rosmalen. De Benjamins hoeven (nog) geen clubtenue aan te schaffen.

Hoe zijn de trainingen georganiseerd? Is er toezicht tijdens de trainingen?

De training voor de benjamins vindt plaats op zondagmorgen. De 3-tallen trainen op woensdag of vrijdag en de 6-tallen op woensdag en vrijdag. Hiervoor zijn speciale trainingstijden gereserveerd tussen 16:00 en 18:15 (de meeste trainingen vinden plaats tussen 17:00 en 18:00). Tijdens deze trainingen zijn meerdere trainingscoördinatoren aanwezig om de trainingen te begeleiden, de jeugdtrainers te ondersteunen en op te leiden en om de veiligheid te bewaken. De trainingen worden veelal gegeven door jeugdleden van onze eigen club die een opleiding tot trainer krijgen.

Voor de coördinatie en begeleiding van onze trainers maakt onze club gebruik van professionals van HockeyWerkt. Deze medewerkers hebben allemaal een EHBO diploma en vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainingscommissie.

Waar vind ik meer informatie over de trainingen? Data, tijden en inhoud?

Aan het begin van het herfst seizoen wordt het trainingsschema gepubliceerd op www.mhcrosmalen.nl met daarin de dagen en tijden waarop uw kind traint. In de winter worden alle Benjamins doorgeschoven naar de 3-tallen en de 3-tallen naar de 6-tallen, dit betekent dat er voor het lente seizoen een nieuw schema wordt gepubliceerd, met daarop vrijwel uitsluitend wijzigingen in de trainingstijden van deze groepen. In de app van MHCRosmalen vindt u de data waarop de training van uw kind plaatsvindt (rekening houdend met vakanties e.d.). Voor alle vragen over trainingen kunt u contact opnemen met de trainingscommissie via trainingen@mhcrosmalen.nl.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht zodra mijn kind begint met hockeyen voor wat betreft aanwezigheid, fluiten, fruit, rijden etc.?

De coach van het team zal een schema maken waarin verschillende taken voor de ouders worden opgenomen. Hou rekening met gemiddeld 2x fluiten, 2x fruit verzorgen, 4x rijbeurt per seizoen. #ALTIJDTHUIS, als club stellen wij actieve betrokkenheid bij de sport van uw kind en onze club enorm op prijs. De club wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en er worden regelmatig vacatures kenbaar gemaakt omdat we nog steeds groeiende zijn. Uw bijdrage wordt altijd enorm op prijs gesteld! Als u wilt bijdragen laat dat dan weten via: Vrijwilligers@mhcrosmalen.nl.

Wanneer is de winterstop en hoe lang duurt deze?

De winterstop is van eind november tot begin maart (exacte data zijn te vinden in de MHCRosmalen app)

Wanneer begint de competitie? En tot wanneer duurt deze?

De competitie vindt plaats van half september t/m eind november en van begin maart t/m eind juni (exacte data zijn te vinden in de MHCRosmalen app)

In welke lijn wordt mijn kind geplaatst?

Bij de jongste jeugd wordt nog niet actief geselecteerd. Dit is conform het beleid van de Nederlandse hockeybond KNHB. Speelplezier staat bij ons centraal. Kinderen worden zorgvuldig ingedeeld om dit zo veel mogelijk te waarborgen. De indelingen worden na de minislotdag bekend gemaakt, aan het einde van het lenteseizoen.

Hoe wordt er gecommuniceerd binnen de teams? En hoe worden wijzigingen doorgegeven?

Binnen teams wordt meestal gecommuniceerd via mail of een app-groep, daarin worden ook eventuele wijzigingen doorgegeven.