Informatie over het lidmaatschap

ORIËNTATIE LIDMAATSCHAP

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap bij MHC Rosmalen?

Het inschrijfgeld bedraagt EUR 50,- en elk jaar wordt de hoogte van de contributie opnieuw vastgesteld. Voor de actuele tarieven kijk op onze website.

Is het mogelijk om in termijnen te betalen?

Ja, het is mogelijk om de contributie in drie termijnen te voldoen. Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u dit voor 15 augustus aan te geven bij de ledenadministratie: leden@mhcrosmalen.nl.

Als mijn kind start, wordt hij/zij dan ingedeeld bij vriendjes/vriendinnetjes? Of kan ik anderszins mijn voorkeur aangeven?

Zodra er ruimte ontstaat in bestaande teams, of er nieuwe teams kunnen worden opgestart, wordt er gekeken naar de kinderen op de wachtlijst. Zodra bekend is wat de uitkomst is van voorkeursplaatsingen en de lotingen, kan er worden ingedeeld (zie indelingen). Bij het maken van de indeling wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, postcode (zodat kinderen samen kunnen fietsen of carpoolen) en waar mogelijk andere voorkeur. Deze overige voorkeuren kunt u aangeven bij de ledenadministratie zodat het bekend is bij de minicommissie. Bij het maken van de indeling wordt gezocht naar het beste compromis. Het is namelijk onmogelijk om aan alle verzoeken invulling te geven. Uiteraard doen we ons uiterste best om het voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Kan ik gedurende de looptijd van het seizoen het lidmaatschap opzeggen? Zo ja, zijn daar kosten aan verbonden en waar moet ik dan zijn?

Ja, het lidmaatschap kan opgezegd worden via leden@mhcrosmalen.nl. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, de contributie zal niet (deels) worden geretourneerd. Opzeggen voor het volgend jaar dient te gebeuren voor 1 mei.

Kent MHC Rosmalen een wachtlijst-/plaatsingsbeleid?

Ja, voor de uitgebreide beschrijving hiervan zie onze website.